3956670

9789068317916

De Flexie Van Het Substantief in Het 13de-Eeuwse Ambtelijke Middelnederlands. Een Taalgeografische S

De Flexie Van Het Substantief in Het 13de-Eeuwse Ambtelijke Middelnederlands. Een Taalgeografische S
$48.20
$3.95 Shipping
 • Condition: New
 • Provider: Ergodebooks Contact
 • Provider Rating:
  82%
 • Ships From: Multiple Locations
 • Shipping: Standard
 • Comments: Buy with confidence. Excellent Customer Service & Return policy. Ships Fast. 24*7 Customer Service.

   30-day money back guarantee
$48.20
$3.95 Shipping
 • Condition: Good
 • Provider: Ergodebooks Contact
 • Provider Rating:
  82%
 • Ships From: Multiple Locations
 • Shipping: Standard
 • Comments: Buy with confidence. Excellent Customer Service & Return policy. Ships Fast. 24*7 Customer Service.

   30-day money back guarantee

Ask the provider about this item.

Most renters respond to questions in 48 hours or less.
The response will be emailed to you.
Cancel
 • ISBN-13: 9789068317916
 • ISBN: 9068317911
 • Publisher: Peeters Publishers & Booksellers

AUTHOR

Marynissen, A.

SUMMARY

In dit boek wordt de Middelnederlandse flexie van het substantief uit taalgeografisch oogpunt bestudeerd. Het uitgangspunt is dat de 13de-eeuwse buigingsparadigma's niet louter de klankwettige voortzetting zijn van de Westgermaanse paradigma's, maar dat ze bovendien het resultaat zijn van een reeks analogische herstructureringen. Op basis van een uitgebreid corpusonderzoek (ruim 120.000 vindplaatsen van substantieven uit de ambtelijke teksten van het Corpus Gysseling) bepalen we welke regulerende principes de Middelnederlandse flexie gestalte hebben gegeven. aanleiding hebben gegeven to wijzigingen in het systeem zijn de wenselijkheid om het numerusonderscheid formeel uit te drukken en de prosodische structuur van de nomina (geen opeenvolging van twee onbeklemtoonde syllaben bij meerlettergrepige nomina). taalgeografische resultaten zijn de conditionering, datering en lokalisering van de -e-apocope/-e-syncope, van het in het Nederlands autochtone -s-meervoud en van de morfeemtegenstelling -e/-en in de casus obliqui (Peeters 1996)Marynissen, A. is the author of 'De Flexie Van Het Substantief in Het 13de-Eeuwse Ambtelijke Middelnederlands. Een Taalgeografische S' with ISBN 9789068317916 and ISBN 9068317911.

[read more]

Questions about purchases?

You can find lots of answers to common customer questions in our FAQs

View a detailed breakdown of our shipping prices

Learn about our return policy

Still need help? Feel free to contact us

View college textbooks by subject
and top textbooks for college

The ValoreBooks Guarantee

The ValoreBooks Guarantee

With our dedicated customer support team, 30-day no-questions-asked return policy, and our price match guarantee, you can rest easy knowing that we're doing everything we can to save you time, money, and stress.